Bergvärme har god prestanda över tid

25 januari, 2016

EnergimyndighetenEnergimyndigheten har genomfört ett fälttest av äldre bergvärmepumpar för att se hur bra de har stått sig med tiden. Mätningarna, som gjordes i tjugo hushåll, visar att äldre pumpar klarar av att leverera ungefär samma effekt som de gjorde när de var nya.

I hushåll där bergvärmepumpen var mellan sju- till fjorton år gammal fick hushållen i snitt 2,7 kilowattimmar värme och varmvatten för varje kilowattimme under testets första år. Under det andra året låg snittet på 2,9 kilowattimmar. Detta kallas för årsvärmefaktor och ger ett mer rättvisande resultat än om man bara skulle punktmäta vid olika temperaturtillfällen. Årsvärmefaktorn är alltså ett mått på bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år.

 

Installation, anpassning och duschvanor påverkar

Duschvanor påverkar kostnader för bergvärme.Mätningarna som genomfördes visade på stora skillnader mellan årsvärmefaktor för de olika bergvärmepumparna. För första teståret var lägsta årsvärmefaktorn 1,9 och högsta var 3,4. För andra året var motsvarande siffror som lägst 2,1, och som högst 3,6. Skillnaderna verkar mest bero på själva installationen och hur väl anpassad värmepumpen är till huset, snarare än vilken modell det är frågan om. En annan viktig påverkande faktor är beteendet hos dem som bor i huset. Hur länge man duschar har exempelvis en större betydelse för varmvattenanvändningen än hur många som bor i hushållet.

Att tänka på när du väljer bergvärme

Du ska helst teckna ett serviceavtal så att din bergvärme och ditt bergvärmesystem inte faller efter i underhållsarbete. Det är också viktigt att hålla regelbunden koll på din energianvändning. På så sätt ser du om det sker någon förändring, upptäcka det i god tid och därefter felsöka.

Om du ska investera i ett nytt uppvärmningssystem så kan du ta hjälp av energimärkningen. Är du osäker på något kring din energianvändning kan du alltid vända dig till energi- och klimatrådgivaren i kommunen du bor i. Där kan du alltid få opartisk och kostnadsfri rådgivning. Du är också välkommen att ställa din frågor direkt till oss så hjälper vi dig så gott vi kan.

Länk till undersökningen

Log In or Create an account