Vad kostar bergvärme?

15 januari, 2016

Bergvärmepump Nibe F1145Den största frågan för installation av en bergvärmepump är självklart kostnaden. Det är dyrt att installera en bergvärmepump men tanken är att få tillbaka pengarna genom energibesparing över en längre tid. I vanliga fall skall man hamna jämnt (investeringar emot besparingar) efter 10 års användning. Tidsramen varierar från hushållet och beror mycket på installationskostnaderna och i jämförelse med tidigare besparingar från det föregående värmesystemet. Om man enligt kalkylerna hamnar jämnt efter snarare 20 år bör man fundera på andra värmelösningar. Generellt sett kan man säga att en bergvärmepump kan användas i 20 år. Borrhålet går däremot att använda i ca 60 år. I de flesta fall lönar det sig att installera bergvärme om man har ett vattenburet värmesystem med hög energiförbrukning.

Prispåverkningar för bergvärme

Priset beror på många faktorer. Djupet på borrhålet är den största och viktigaste faktorn. Det skiljer sig oerhört i pris mellan olika borrdjup. Värmepumpssystemet i sig är en annan prisfaktor. Hög kvalité och rätt effekt är självklart ett måste i denna fråga. Att försöka spara pengar på att köpa en lite mindre dyr värmepump för minskad effekt som inte passar just ditt hushåll kan ha omvänd effekt på dina besparingar. Detta innebär att dina kostnader ökar i jämförelse med om du skulle betalat lite mer för att få rätt värmepumpseffekt.

Detta beror på att en värmepump med för låg effekt orsakar att huset måste värmas upp med alternativt elpatron samt pelletskamin då effekten inte räcker till. En värmepump med för hög effekt måste konstant gå på halvfart vilket leder till mindre besparingar i sig. Då en värmepump med hög effekt även kostar mer är detta det minst ekonomiska alternativet. En annan faktor är också märket på värmepumpen. Större och etablerade märken och modeller med gott rykte och kvalitet kostar mer men håller också längre. Att tänka kortsiktigt kan i slutändan innebära högre kostnader.

Kostnad för borrning för bergvärme

Både djupet och andel foderrör som behövs påverkar priset. Det måste alltid ingå minst 6 meter foderrör. Djupare borrhål kan påverka större antal meter foderrör som i sin tur påverkar priset. Man kan generellt säga att det kostar 600 – 800 kr per extra meter i berg. Om du har 60 meter kostar det med andra ca 42 000 kr. En annan kostnadsfaktor är inträngning av saltvatten vilket behöver åtgärdas med tätning och brukar kosta max 5000 kr. Även djupet på energibrunnen är en påverkande kostnadsfaktor. Man brukar säga att det krävs en meter borrning för varje kvadratmeter boyta. Räkna med att borrningen kostar ca 300 kr per kvadratmeter. Om huset är 200 kvadratmeter så kostar borrningen för energibrunnen ca 60 000 kr. Men detta är en generell uppskattning och tumregeln är anpassad till norra delar av Sverige medan det i Göteborg till exempel bara behöver borras för 75% av husets yta, alltså 150m för 200m boyta.

Ta in offerter och jämför priser

Priserna kan variera från fall till fall men tänk på att ta in flera olika offerter och jämför leverantörer och installatörer. Ett komplett bergvärmesystem kan kosta mellan 100 000 – 200 000 kr. Priset kan påverkas av plats, företag som anlitas och systemmärket. Bäst är att hitta en leverantör som erbjuder ett bra pris med en helhetslösning. Om du är händig kan du försöka göra vissa delar av jobbet själv. Det är sedan oerhört viktigt att göra en kalkyl och undersöka hur lång tid det tar innan investeringen betalar av sig. Endast då kan du veta vad det kommer kosta dig och om system är värt att installera för just ditt hushåll.

Log In or Create an account