Zave
010-884 49 33

Betalnings- och leveransvillkor

Att handla från Zave är enkelt, tryggt och smidigt. Nedan hittar du information om våra köpvillkor som gäller när du handlar i vår webbshop. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Installation av grön teknik

Installation av grön teknik


Från och med den 1 januari 2021 kan en privatperson få 50% skattereduktion på utgifter för material och arbete vid installation av en laddningspunkt till elfordon. Vi gör avdraget direkt på fakturan. Du behöver inte bekymra dig om något eftersom det är vi som kommer att ansöka om utbetalning hos Skatteverket.

Det enda du behöver göra är att meddela oss din fastighetsbeteckning.


Vad gäller rot- och rutavdrag så behöver du vara berättigad till avdraget. Beslutet utgår från hur mycket du har betalat i skatt under det föregående året och huruvida du har gjort några andra avdrag under samma år.

Om Skatteverket inte beviljar någon skattereduktion i detta syfte kommer Zave AB att debitera dig det motsvarande beloppet.


Vad krävs för att få en utbetalning för laddningspunkt och installation?

Förutom att du ska vara berättigad till skattereduktionen så gäller även följande villkor:

 • Installationen ska vara färdigställd och slutbetald tidigast den 1 januari 2021.
 • För att få skattereduktion på både material och installation ska laddningspunkten ha köpts via det företag som utför installationen.
 • Du kan få skattereduktion på högst 50 000 SEK per år.
 • Installationen får endast avse det aktuella hushållet och ska utföras i ditt eller din förälders hushåll. Hushållet ska vara något av följande:

 1. Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig
 2. En lägenhet som upplåts med bostadsrätt och som innehas av dig
 3. En byggnad under uppförande som ägs av dig och som efter uppförandet ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.


 • Du behöver ge utföraren av installationen korrekta uppgifter om dig själv och din fastighet.


Vad räknas som en godkänd laddningspunkt?

 • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
 • Laddningspunkten ska ha uttag eller anslutningsdon av typ 2 (EN 62196-2) eller CCS / Combo (EN 62196-3).

Vad räknas inte som en godkänd laddningspunkt?

 • Mobila laddningspunkter.
 • Laddningspunkter som delas av flera olika hushåll.
 • Laddningspunkter som bara har andra anslutningsdon än de av typ 2 och CCS / Combo


Läs mer om skattereduktion på grön teknik på Skatteverkets webbplats.