Zave
010-884 49 33

Betalnings- och leveransvillkor

Att handla från Zave är enkelt, tryggt och smidigt. Nedan hittar du information om våra köpvillkor som gäller när du handlar i vår webbshop. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Ångerrätt (gäller enbart konsumenter)
  • Vid köp av en produkt eller tjänst från Webbplatsen har du rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt för att ångra köp av en produkt måste du meddela oss inom trettio (30) dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten och om du vill ångra köp av en tjänst så måste du meddela oss inom trettio (30) dagar från att vi har bekräftat din beställning (”Ångerfristen”). Om du ångrar ditt köp inom utsatt tid måste du kontakta Zave AB och informera att du avser ångra ditt köp. Du kan åberopa ånger via e-post kontakt@zave.se eller ringa till oss på telefon 010-303 31 00. 
  • Returfraktkostnad står kunden för. Vid retur av värmepump ombesörjer Zave AB upphämtning via fraktbolag till en kostnad av 649 kr. Tid för detta bokas i samråd med kund. Ångerrätt gäller ej kundanpassade specialbeställningar.
  • Kund kan bryta produktförpackning och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den utan att detta påverkar din ångerrätt. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Zave rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Zave ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.
  • Ångerrätt gäller ej installerade produkter.
  • Ånger gäller ej om konsumenten förvarat produkterna oskyddat från yttre väderförhållanden. Produkten skall förvaras skyddat inomhus tills dess att behörig installatör installerat produkten.
  • Vänligen notera att om din beställning omfattar utförande av en tjänst (t.ex. installation) gäller inte ångerrätten i denna del om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att utförandet av tjänsten påbörjas innan Ångerfristen har löpt ut. Om tjänsten på din uttryckliga begäran helt eller delvis har utförts under Ångerfristen har vi rätt till en proportionell andel av det avtalade priset.
  • Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Zave innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer och e-postadress samt vilka produkter el. tjänster du ångrar. Meddelandet kan t.ex. skickas via post eller e-post till den adress som anges på Webbplatsen. Du kan även använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se, ladda ner här.
  • Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
  • Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också eventuella leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast fjorton (14) dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi har rätt att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.
  • Ångerrätt gäller ej företagskunder.