Zave
010-884 49 33

Betalnings- och leveransvillkor

Att handla från Zave är enkelt, tryggt och smidigt. Nedan hittar du information om våra köpvillkor som gäller när du handlar i vår webbshop. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
Reklamation, m.m.
  • Om du önskar göra reklamation gällande fel i produkt eller utförd tjänst ska du kontakta Zave så snart som möjligt. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid (2 månader) efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Konsumenten har rätt att reklamera varan i 3 år. För företagskunder måste reklamation ske senast trettio (30) dagar efter leveransdag.
  • För att kunna göra gällande eventuell garanti måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.
  • I de fall reklamation eller felanmälan som gjorts av kund konstaterats vara handhavandelfel eller andra orsaker som ligger utanför garantins omfattning och där kostnader för exempelvis teknikerbesök, felsökning, reservdelar uppstått kommer kunden debiteras detta av Zave AB.