Garantier

När du genomför ett köp på en av Zave’s webbplatser skyddas du alltid av konsumentköplagen och köplagen. Vidare erbjuder vi dig alltid garantier när du köper din pump från oss.

Om du väljer att även beställa installation till din värmepump omfattas du oftast av vår helgaranti. Beställer du enbart pump så gäller två års materialgaranti.

HELGARANTI

Helgarantin ger dig som kund en extra trygghet. Uppstår fel på produkten eller ingående komponenter skickas en installatör som ser till att ersätta den trasiga delen.

Helgarantin gäller bara funktionsfel som uppstår utan yttre åverkan. Om din produkt skadats av yttre åverkan- t.ex. genom skadegörelse eller blixtnedslag gäller ej garantin och du bör då kontakta ditt försäkringsbolag.

Helgarantin gäller heller inte om pumpen har fått utstå vanvård eller ej hanterats på sådant sätt som anges i manualen till respektive pump. Det är därför viktigt att du ser till att sköta och serva din värmepump enligt de instruktioner du får med ditt köp. Med en välskött pump undviker du skador, men om du ändå skulle uppleva problem är du välkommen att kontakta oss.

Vi ser till att alltid ha reservdelar tillgängliga om du drabbas av ett fel som kan anses vara orsakat av tillverkaren.

TÄNK PÅ!

Innan du kontaktar en montör för felsökning och reparation du anser omfattas av din pumps helgaranti ska Zave kontaktas. Zave måste alltid godkänna arbete som utförs på din pump inom helgarantins omfattning. Görs inte detta tvingas du som kund stå för de reparationskostnader som uppstår.

Vid en felaktig installation är det den installatör som monterat din pump som står för reparationskostnaderna. Vid fabrikationsfel byts den felande delen ut kostnadsfritt, detta förutsätter dock att montören inte finner tecken på att vanvård eller felaktig hantering av pumpen orsakat felet. Om så är fallet så får du som kund stå för reparationskostnaderna.

Se alltid till att du sköter din värmepump på ett korrekt vis.  Hur du ska sköta din pump anges tydligt i tillverkarens instruktionsmanual som följer med vid köpet.

Helgarantin omfattar inte förbrukningsvaror (t.ex. filter) eller kostnader som uppstår i samband med ett fabrikationsfel eller en felaktig montering. Du kan alltså inte kräva ersättning för förlorad energibesparing under den tid det tar tills din pump åter är funktionsduglig.

Garanti, Aircondition

Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:

 • Samsung 2 års helgaranti

Garanti, Bergvärme

Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:

 • Daikin: 2 års helgaranti, 4 års försäkring
 • Nibe: 3 års helgaranti, 3 års försäkring

Garanti, Frånluftsvärmepumpar

Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:

 • ComfortZone: 2 års helgaranti, 4 års försäkring
 • Nibe: 3 års helgaranti, 3 års försäkring

Garanti, luft-luftvärmepumpar

Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave:

 • Bosch 3 års helgaranti
 • Daikin 5 års helgaranti
 • Fujitsu: 5 års helgaranti
 • Mitsubishi: 5 års helgaranti
 • Panasonic: 5 års helgaranti (På Panasonic TZSKE är det 2års garanti)
 • Samsung: 5 års helgaranti
 • Toshiba: 5 års helgaranti

För dig som väljer att INTE köpa installation via Zave, gäller följande:

Alla märken 2 års materialgaranti

Garanti, luft-vattenvärmepumpar

Dessa garantier gäller om du väljer att beställa din värmepump med installation från Zave

 • Mitsubishi: 5 års helgaranti
 • Panasonic: 5 års helgaranti
 • Samsung 5 års helgaranti

För dig som väljer att INTE köpa installation via Zave, gäller följande:

Alla varumärken 2 års materialgaranti

Övrigt

 • AirPatrol 1 år
 • Combi Control 1år

 

Log In or Create an account