Installation av bergvärme

Informationen på denna sida gäller installation av bergvärme för kunder i Sverige.

Kunden beställer installationen på telefon, epost eller genom webbshopen på varmepumpshopen.se.

Tillsammans med kunden går ansvarig från Zave igenom förutsättningarna för installationen och bokar en tid.

Kunden behöver alltid kontakta Zave för att ta reda på om en installation på kundens ort är möjlig.

Vid ånger av köp, läs våra köp- och leveransvillkor.

Det är ett års garanti på installationerna.

Det här ingår vid en standardinstallation

 • Framkörning till kund
 • Avemballering och uppackning av värmepumpen
 • Genomgång av installation
 • En håltagning och tätning i trä, tegel eller leca
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
 • Grovstädning

Material som ingår vid installation

 • Rör från kollektor till värmepump max 4m
 • Inkoppling mot befintligt vattenburet system max 2,5m
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation

Viktigt – läs igenom nedan förutsättningar

 • Bergvärmepumpen ska finnas på plats när installatören anländer.
 • Energibrunnen ska vara borrad och kollektorslangarna indragna innanför ytterväggen.
 • Ytan där värmepumpen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta inte är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.
 • Elinstallation från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen, uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej.
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24h innan bokad tid.

Exempel på tilläggskostnader

 • Bomkörning 2500 kr
 • Betonghåltagning från 1 500 kr efter ROT och 2 500 kr före ROT
 • Utbyggnad av elskåp 1277 kr efter ROT och 1 695 kr före ROT
 • 10m eldragning 1277 kr efter ROT och 1 695 kr före ROT
 • Parkeringsavgift till självkostnadspris (Centrala Stockholm)
 • Tillkommande foderrör 695kr/meter
 • Grävning utöver 4 meter 300kr/meter
 • Extra markslang 125kr/par/meter, utöver 4 par meter som ingår
 • Håltagning utöver 3 dm 395kr/dm
 • Håltagning genom granitvägg 500kr/dm
 • Ifall skyddshuv behövs debiteras en kostnad om 1300 kr
 • Torpargrundstillägg 1900 kr/ställe minsta arbetshöjd 800mm
 • Eventuella extraarbeten skall avtalas separat.

Log In or Create an account