010-884 49 33

Medlemskap och certifiering

Som en del i vårt arbete att göra ditt köp av värmepump så trygg som möjligt kan du på den här sidan läsa om de medlemskap och certifiering vi har. I din kontakt med oss vill vi att du ska känna en trygghet i att allt sköts professionellt, tryggt och säkert.
  • Medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
  • Nej till ROT-bedrägeri
  • Trygg e-handel

Medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)

Vi är medlemmar i Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP). SKVP samlar flera aktörer inom kyl-, frys och värmepumpbranschen och kan på så sätt bevaka medlemmarnas intressen. Föreningen ger också bättre förutsättningar att driva viktiga frågor för branschen. SKVP står för en hög kompetens och är ett kvalitetsmärke i branschen. Alla medlemmar följer branschpraxis, är professionella och seriösa.


Certifikat


Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP)
Nej till ROT-bedrägeri

Det har från Skattemyndighetens sida för värmepumpsbranschen tagits fram riktlinjer för hur ROT avdraget får användas. Det är exempelvis inte tillåtet minska priset på material för att öka arbetsinsatsen för att på så sätt kunna få ett högre ROT avdrag. Därför rekommenderas det att man istället utgår ifrån schabloner som vi valt att implementera enligt de riktlinjer som SKVP föreslår.


Svenska Kyl & Värmepumpföreningen – om ROT avdrag
Trygg e-handel


Trygg e-handel certifieringen finns till för att du ska känna dig trygg att lämna känsliga uppgifter, veta att vi kommer att leverera inom avtalad tid och att du kommer att få hjälp om något skulle gå fel.