010-884 49 33

Installation bergvärme

Informationen på denna sida gäller utbytesinstallation av bergvärme för kunder i Sverige.


Kunden beställer installationen på telefon eller genom varmepumpshopen.se.


Tillsammans med kunden går ansvarig från Zave igenom förutsättningarna för installationen.


Kunden behöver alltid kontakta Zave för att ta reda på om en installation på kundens ort är möjlig.


Vid ånger av köp, läs våra köp- och leveransvillkor.


Det är dvå års garanti på installationerna.


Det här ingår vid en standardinstallation (Endast utbyte)


 • Framkörning till kund
 • Avemballering och uppackning av värmepumpen
 • Genomgång av installation
 • En håltagning och tätning i trä, tegel eller leca
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
 • Grovstädning

Material som ingår vid installation


 • Rör från kollektor till värmepump max 4 m
 • Inkoppling mot befintligt vattenburet system max 2,5 m
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation

Viktigt – läs igenom nedan förutsättningar


 • Bergvärmepumpen ska finnas på plats när installatören anländer.
 • Energibrunnen ska vara borrad och kollektorslangarna indragna innanför ytterväggen.
 • Ytan där värmepumpen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta inte är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.
 • Elinstallation från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen, uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej. Beställning av el-installation är kundens ansvar och arbetet måste vara färdigt innan värmepumpen skall installeras.
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24 h innan bokad tid.


Se längst ner på sidan för tilläggskostnader som inte täcks av installationen.


Pris


Standard utbytesinstallation kostar 32 000 kr före ROT och 20 800 kr efter ROT.


Exempel på tilläggskostnader


 • Bomkörning 2500 kr
 • Betonghåltagning från ca 4500 kr
 • Utbyggnad av elskåp ca 1695 kr
 • 10 m eldragning ca 1695 kr
 • Parkeringsavgift till självkostnadspris (centrala Stockholm)
 • Tillkommande foderrör ca 695 kr/m
 • Grävning utöver 4 meter ca 300 kr/m
 • Extra markslang ca 125 kr/par/meter, utöver 4 par meter som ingår
 • Håltagning utöver 3 dm ca 395 kr/dm
 • Håltagning genom granitvägg ca 500 kr/dm
 • Ifall skyddshuv behövs debiteras en kostnad om ca 1300 kr
 • Torpargrundstillägg ca 1900 kr/ställe, minsta arbetshöjd 800 mm
 • Eventuella extraarbeten skall avtalas separat


Läs med om bergvärmepumpar här.

Läs mer
Installation bergvärme