Zave
010-884 49 33

Installation luft-vatten

Informationen på denna sida gäller installation av luft-vattenvärmepump för kunder i Sverige. 

Kunden beställer installationen genom varmepumpshopen.se.

Kunden behöver alltid kontakta Zave för att ta reda på om en installation på kundens ort är möjlig.

Vid ånger av köp, läs våra köp- och leveransvillkor.

Det är två års garanti på installationerna.

Det här ingår vid en standardinstallation

 • Avemballering och uppackning av värmepumpen
 • Genomgång av installation
 • Installation av värmepumpen med upp till 5 meters rördragning  (kylrör eller vattenrör vid Monoblock)
 • En håltagning och tätning i trä, tegel (inte mexitegel) eller leca
 • I standardinstallationen ingår ej inkoppling i el-central utan bara inkoppling på befintlig anläggning med max 10 meter från inne- eller utedel.
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
 • Grovstädning

Material som ingår vid installation

 • Isolerade kylrör vid split-maskiner eller vattenrör 5 m vid köp av monoblock
 • I installationen ingår VVS-material och den arbetstid som behövs för att installera mot de befintliga uttagen vi ska ansluta mot. Inkoppling mot befintligt radiator och vattensystem max 2,5 m (max 10 meter totalt)
 • Intern styrkabel 5 m
 • PVC-kanaler 5 m
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation

Viktigt – läs igenom nedan förutsättningar

 • Värmepumpen ska finnas på plats när installatören anländer
 • Ytan där utomhusdelen ska stå skall vara förberedd för installation, plan yta vid markstativ
 • Ytan där inomhusdelen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning
 • El-installation från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen, uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej. Beställning av el-installation är kundens ansvar och arbetet måste vara färdigt innan värmepumpen skall installeras
 • Montering av utomhusdelen sker på markstativ
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24 h innan bokad tid
 • In- och utbärning kan väljas till och genomförs så att minsta möjliga påverkan uppstår på och i fastigheten. Vi täcker t.ex. golvet med plast eller papper för att undvika nedsmutsning (görs ej i ”grovrum”). Kunden bör dock lägga ut skyddsskivor för att minimera risken för repor och jack i golven
 
Se längst ner på sidan för tilläggskostnader som inte täcks av installationen.
 
Pris
 
Standardinstallation kostar 32 000 kr före ROT och 22 400 kr efter ROT.
 
Exempel på tilläggskostnader

 • Bomkörning ca 2 500 kr.
 • Betonghåltagning: från ca 4 500 kr
 • Håltagning i timmervägg ca 2 500 kr
 • Håltagning i mexitegel ca 850 kr
 • Extra rördragning: ca 805 kr/m
 • Expansionskärl med säkerhetsventil
 • Utbyggnad av elskåp: från ca 1 700 kr
 • Alla elarbeten kopplade till installationen
 • Vid installation på plats utan farbar väg eller annan otillgänglig plats tillkommer extrakostnad för detta
 • Parkeringsavgift till självkostnadspris 
 • Extra In- och utbärning (över 6 trappsteg)
 • Bortforsling
 
Eventuella extratjänster och tilläggskostnader faktureras kunden direkt av installatören efter avslutad installation och då gäller installatörens prislista.
 
Avbeställning av installation måste ske senast 24 h innan bokad tid, gäller för samtliga förbokade installationer.
 
 
Läs mer om luft vatten värmepumpar här.
Läs mer
Installation luft-vatten