010-884 49 33

Reklamationsregler & Felsökning

Viktigt att tänka på om pumpen prestanda
Kom ihåg att luftvärmepumpen alltid bör användas tillsammans med en kompletterande värmekälla. Det är bara onödigt att ställa in pumpen på en extremt hög temperatur när du märker att värmen inte räcker till. Istället bör du använda en extra värmekälla. Att köra värmepumpen på maximal kapacitet ökar slitage på kompressorn och försämrar energieffektiviteten. Genom att använda pumpen med måttlig belastning håller den längre och ger bättre effekt.


Vid Reklamation/felanmälan
För att vi ska kunna gå vidare med din reklamation och hantera ärendet behöver du fylla i så många detaljer som möjligt och ha din orderbekräftelse/kvitto tillgängligt. Vi kommer sedan att höra av oss till dig så snart som möjligt.
Vi följer Konsumentköplagens regler om reklamation, vilket innebär att du har 3 års reklamationsrätt efter att du har mottagit varan. Detta gäller under förutsättning att du följer alla skötselråd och visar normal försiktighet.
Om Zave AB har bokat ett hembesök för felsökning och inget fel kan konstateras, exempelvis vid felaktig användning (handhavandefel), yttre påverkan eller annat som ej innefattas av den medföljande materialgarantin, kommer en felsökningskostnad på 2500 kr inklusive moms att faktureras till kunden. Vid fel som omfattas av materialgarantin är besöket kostnadsfritt om värmepumpen har köpts och installerats av Zave AB. Om du har köpt pumpen utan installation av Zave AB gäller enbart en materialgaranti på 2 år, och kostnaden för bokat hembesök är alltid 2500 kr.