Zave
010-303 31 00

Reklamationsregler & Felsökning

Viktigt att tänka på om pumpen prestanda
Tänk på att värmepumpen alltid skall användas med en kompletterande värmekälla. Det är bara onödigt att ställa pumpen på en extremt hög i temperatur, när du märker att värmen inte räcker till, istället för att använda kompletterande värme. När värmepumpen går på max, ökar slitaget på värmepumpens kompressor, och energieffektiviteten försämras. Med måttlig påfrestning håller värmepumpen längre och ger en högre effekt.


Vid Reklamation/felanmälan
Om av Zave AB bokat hembesök för felsökning fel ej kan konstateras, exempelvis handhavandefel, yttre åverkan eller annat som ej innefattas av den medföljande material garantin kommer en kostnad av 2500kr inkl moms att debiteras kund. Vid fel som omfattas av materialgaranti är besöket kostnadsfritt om värmepumpen är köpt och installerad av Zave AB. Om du köpt pump utan installation av Zave AB gäller enbart materialgaranti 2år och bokat hembesök debiteras alltid 2500kr.