Reklamation

Viktigt att tänka på

Tänk på att värmepumpen alltid skall användas med en kompletterande värmekälla. Det är bara onödigt att ställa pumpen på en extremt hög i temperatur, när du märker att värmen inte räcker till, istället för att använda kompletterande värme. När värmepumpen går på max, ökar slitaget på värmepumpens kompressor, och energieffektiviteten försämras. Med måttlig påfrestning håller värmepumpen längre och ger en högre effekt.

Log In or Create an account