010-884 49 33

Kan du få bidrag för energieffektivisering i ditt småhus?

Från och med den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering. Till skillnad från ROT-avdraget, som rör arbetskostnad, riktar det här bidraget in sig på materialkostnader. Bidraget kan kombineras med ROT-avdrag. Allt för att öka energieffektiviteten i småhus, inklusive radhus, villor och andra småhus. Bidraget gäller dock endast för permanenta bostäder, inte fritidsboenden.

Läs mer i vår artikel.


För att ta reda på om du är berättigad till finansiering, fyll i frågeformuläret nedan.Observera att detta frågeformulär är baserat på den tillhandahållna informationen och de faktiska berättigandekriterierna kan variera. För den mest korrekta informationen, vänligen besök Boverkets hemsida.