010-884 49 33

Zave erbjuder värmepumpar med bästa pris och kvalitet

Moderna värmepumpar är ytterst effektiva och kan sänka uppvärmningskostnaderna i ett hus med upp till 80%. Läs mer om våra värmepumpar.

Våra experter hjälper dig kostnadsfritt att hitta den rätta värmepumpen för dig med det bästa priset

Luft/vattenvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar är de mest ekonomiska sätten att värma ditt hus och hushållsvatten. Att hitta ett alternativ som passar ditt hus bäst kräver specialistkunskap. 

 


Kostnadsfri frakt med installation

Köp en värmepump med installation och din beställning levereras kostnadsfritt över hela Sverige. Detta innebär en besparing på 649 kr ovanpå dina vanliga och betydande rabatter.

En present vid köp av värmepump

Du får en unik 10% rabattkod för varje köpt värmepump som du kan ge till en vän eller använda själv nästa gång du handlar för din värmepump hos Zave för att spara ännu mer.

Världens bästa luft/luftvärmepump är Panasonic VZ9

Det oberoende forskningsinstitutet Spar Energi gjorde en omfattande jämförelsetest där Panasonic VZ9 tog förstaplatsen tack vare dess oöverträffade säsongsvärmefaktor (SCOP) på 6.2 och dess innovativa värmeväxlingsteknologi.

 

 Några av dess övriga märkbara egenskaper är: Energiklass A +++ för både uppvärmning och kylning; fungerar även vid extrem kyla ned till -35 C; miljövänligt köldmedium R32; extra tyst driftläge på endast 18 dB mm.

Vi är stolta över att kunna presentera de bästa värmepumparna, luftkonditioneringarna och HVAC-tillbehören från tillförlitliga varumärken:

Vad är en värmepump?

Vad är en värmepump?


En värmepump är ett smart och effektivt val för att utvinna energi från vatten, mark, berggrund och luft, egentligen från alla förnyelsebara energikällor. Detta innebär att värmepump är ett miljövänligt sätt att utvinna energi. En värmepump använder små mängder elektricitet för att utvinna energi och sedan överföra den till ett värmesystem vilket gör att en värmepump kan minska din energiförbrukning ordentligt, inte bara bra för miljön utan även plånboken!


Värmepump är en investering


Eftersom en värmepump har en lägre energiförbrukning än andra traditionella värmesystem kommer en värmepump att vara en investering som på sikt betalar av och även gör att du sparar pengar. Då ett värmepumpsystem är ett bra miljöval gör du också en miljömässig investering.


Välja värmepump


När du ska välja värmepump är det viktigt att du kommer ihåg att olika värmepumpar har olika förutsättningar. Den värmepump som passar till en fastighet behöver inte nödvändigtvis passa till en annan. En luft-luftvärmepump sprider sin värme genom inomhusluften och behöver på så vis inget vattenburet uppvärmningssystem vilket andra typer av värmepumpar kräver. Har du direktverkande el är därför luft-luftvärmepumpen det självklara valet för dig. Denna typ av värmepump är populära i t ex uterum som också kan behöva lite värme för underhåll.

För dig med ett vattenburet uppvärmningssystem finns det fler val av värmepumpar, allt från luft-vattenvärmepump, bergvärmepump och frånluftsvärmepump, värmepumpar som dessutom ger varmt kranvatten. För att kunna ha en frånluftvärmepump behöver du mekanisk ventilation medan en bergvärmepump förutsätter att det finns möjlight att borra i berggrund. Den största kostnaden för värmepumpar ligger i installation av bergvärmepump då den kostar mest och därför har en längre återbetalningtid jämfört med andra typer av värmepumpar.


Vad behövs för att du ska kunna använda en viss typ av värmepump?


Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump skaffar sin energi från utomhusluft och sprider sedan värmen med hjälp av ett vattenburet uppvärmningssysyem. Luft-vattenvärmepump är en ganska billig investering på samma gång som du gör en stor ekonomisk besparing. På så vis betalar den av sig ganska fort. En annan fördel med en luft-vattenvärmepump är att den även ger varmt kranvatten.

Det kan vara bra att komma ihåg att en luft-vattenvärmepump är beroende av vilken utomhustemperatur som finns, detta gör att denna värmepump kan generera en besparing så stor att den nästan når upp till den betydligt dyrare bergvärmepumpens kapacitet. En luft-vattenvärmepump passar således speciellt bra i södra Sverige.


Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpar hämtar sin energi från utomhusluften och frigör den i inomhusluften. Denna värmepump är, jämfört med andra typer av värmepumpar, billig, enkel och liten – ett fantastiskt komplement till direktverkande el. En luft-luftvärmepump kan generera besparingar på upptill 75%. På så vis blir återbetalningstiden mycket kort, oftast bara på ett par år.


Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar återvinner energi från ventilationsluften och sprider den sedan via ett vattenburet uppvärmningssystem. Denna värmepump är vanligast i hus som vid byggnationen rustats för frånluftsvärme. Frånluftsvärmepumpar genererar även varmt kranvatten. Prisbilden på en frånluftsvärmepump ligger i nivå med en luft-vattenvärmepump, men har inte alltid en lika hög besparing.


Bergvärmepump

Bergvärmepumpen är den värmepump som generar den största besparingen på lång sikt, men som också kostar mest att installera. Denna värmepump hämtar sin energi från berggrunden och sprider den sedan via ett vattenburet uppvärmningssystem. En bergvämpeump kan användas till andra typer av markvärme; t ex sjövärme och ytjordsvärme. Förutom att generara värme till radiatorer och golvvärme ger en bergvärmepump även varmt kranvatten.

Bergvärme har den längsta återbetalningstiden av värmepumpar men är den mest effektiva.

Varför skaffa värmepump?

Varför skaffa värmepump?


Det finns många anledningar till varför en värmepump är ett bra val för uppvärmning, de största och mest förekommande är:


1. Billig uppvärmning

Den vanligaste anledningen att man väljer att skaffa en värmepump är för att kunna spara pengar. Du minskar din elåtgång och elräkningen blir således mindre. Eftersom en värmepump har ett förhållandevis lågt pris och besparingen oftast blir kraftig har värmepumpen återbetalats inom bara ett par år.


För ett vanligt hushåll står drygt 60% av el-åtgången för uppvärmning. Enligt oberoende tester kan en värmepump, en luft-luftvärmepump, för att vara specifik, spara upp emot 75% av elen som brukar gå åt till uppvärmning. På så vis kan du spara upptill 45% av den elkonsumation du idag har.


2. Miljövänligt uppvärmingssystem

Det är viktigt med miljövänlig uppvärmning och det är många som efterfrågar snällare uppvärmningsalternativ. En värmepump är miljövänlig då den helt enkelt ersätter en del av den el som du vanligtvis gör av med till uppvärmning. Istället använder den sig av förnyelsebar energi från naturen – som dessutom är helt gratis. Den värme som du får kommer från utomhusluften som i sin tur kommer från solen. En värmepump är således ett bra alternativ för dig som vill ha ett miljövänligt och effektivt uppvärmingssystem.


3. Låg underhållning

En värmepump är ett enkelt värmesystem som kräver låg underhållning och dessutom inte behöver ved, pellets eller annat material att omvandla energi med. Den kräver förhållandevis litet utrymme och brukar inte behöva särskilt mycket underhåll eller skötsel.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är ett smart uppvärmningssystem. På samma gång som det flyttar värme så komprimerar den även den. På så vis kan din värmepump ge flera gånger så mycket värme som den energi som den använder sig av för att driva hela värmeprocessen. En värmepump använder helt enkelt energi från naturen – energi som är helt gratis!


Skillnaden mellan olika värmepumpar

Den största skillnaden mellan värmepumpar handlar om deras energikällor och deras sätt att sprida värmen. En luft-luftvärmepump hämtar t ex värme från utomhusluften överför den sedan till inomhusluften medan en bergvärmepump hämtar värme från berggrunden och överför den sedan till husets vattenburna uppvärmningssystem och tappvatten.

För- och nackdelar med olika värmepumpar

Luft-vattenvärmepump


Fördelar

 • Stor besparing
 • Kan vara din primära värmekälla
 • En mindre investering
 • Ganska kort återbetalningstid
 • Ger varmvatten
 • Bra värmepridning
 • Kan ge poolvärme

Nackdelar

 • Elberoende
 • Kan upplevas som störande då ytterdelen ger från sig ljud

Luft-luftvärmepump


Fördelar

 • Stor besparing
 • Passar direktverkande el
 • Liten investering
 • Kort återbetalningstid
 • Kräver ingen vattenburen värme
 • Renar luften
 • Fungerar som luftkonditionering

Nackdelar

 • Elberoende
 • Kan upplevas som störande p.g.a ljud
 • Ger inget varmvatten
 • Ingen primär värmekälla utan ett komplement

Frånluftvärmepump


Fördelar

 • Besparing
 • Återvinner effektivt värme
 • Värme behålls samtidigt som huset ventileras
 • En värmepump med ett lägre pris

Nackdelar

 • Begränsad energikälla
 • Kräver en mekanisk ventilation
 • Ganska lång återbetalningstid

Bergvärmepump


Fördelar

 1. Generar en mycket stor besparing
 2. Tyst
 3. Syns inte
 4. Vanligt system i Sverige
 5. Dyr att reparera och byta

Nackdelar

 • Passar inte alla hushåll
 • Dyr att installera
 • Kräver tillstånd från kommunen
 • Borrningen medför risker för huset
Att välja värmepump

Att välja värmepump


När du ska välja värmepump finns det flera punkter att ta hänsyn till för att göra ett så bra val som möjligt. Du behöver bland annat se över vilket värmesystem du har och om du vill att värmepumpen ska kopplas till detta samt om du önskar varmt tappvatten.  Vi har listat de punkter som är viktigast att fundera kring när du väljer värmepump.


Vilken värmepump passar huset?

Det första du behöver ta ställning till är hur stor yta du ska värma. För att kunna välja rätt kapacitet på värmepump behöver du ha koll på ungefär hur många kvadratmeter du önskar värma.


Vilket energibehov har du?

Det kan vara svårt att veta hur stor värmepump du behöver. Generellt kan man säga att ett hus med bristfällig isolering kommer att behöva en större värmepump än ett med god isolering. I din beräkning behöver du även ta med om ska värma tappvatten. För att vara på den säkra sidan är det oftast bäst att välja en lite större värmepump än en för liten, dagens värmepumpar är nämligen så pass smarta att de aldrig jobbar hårdare än vad ditt hus kräver.


Installation av värmepump

En värmepump ska enligt lag installeras av en certifierad installatör. Detta eftersom man bland annat kan komma att handskas med miljöfarliga ämnen. Du vill säkert dessutom ha ut så mycket som möjligt av din värmepump, så om denna inte installerats av ett proffs kan du inte säkra pumpens prestanda.


Vilken el behöver du?

När du köper en luft-luftvärmepump går den oftast att koppla till ett 220-230(V)-uttag och en 10Á-säkring, men en del pumpar kräver att du byter till en starkare kapacitet.


Fjärrstyrd värmepump

Vill du kunna fjärrstyra din värmepump? Det finns möjlighet att styra sin värmepump på distans, så du som t ex reser mycket kan värma upp huset lagom till dess du är hemma igen.