010-884 49 33

Standardinstallation av elbilsladdare

 • Upp till 10 m kabel från befintlig elpanel till laddare
 • Kabeldragning längs väggen. Kabeln fästas med buntband
 • Installation av nödvändig automatisk säkring och jordfelsbrytare i säkringsboxen
 • Laddaren monteras på väggen
 • Upp till 2 håltagningar, upp till 50 cm
 • Resa till installationsadress
PRIS FRÅN7 495 kr
Eller från
X
Installationsdatumet bokas in efter köpet. Installerat och klart i vanliga fall inom 3-4V
137 kr / Per månad
Läs mer
Översikt
Standardinstallation av elbilsladdare

Standardinstallation av elbilsladdare


Med en laddstation hemma kan du alltid ladda din el- eller hybridbil säkert och effektivt. Genom att välja installationen från Zave kan du vara säker på att laddstationen är installerad korrekt, högkvalitativt och är klar för daglig användning.


I de flesta fall är en standardinstallation lämplig för dig, men det krävs att du ger oss så exakt information som möjligt om eventuell komplexitet av installationen så vi kan räkna ut kostnaden för materialet och arbetet. För att undvika eventuella överraskningar med extra kostnader rekommenderar vi alltid att du tar en bild av din befintliga elpanel så att våra experter kan bedöma om säkringarna som krävs för elbilsladdare passar eller om säkringarna ska installeras i en separat panel. Dessutom rekommenderar vi att du tar bilder av hela kabelväg och laddarens möjliga placering. Ju mer exakt information vi får desto mer exakt kan vi beräkna installationskostnad.


Om du känner att du inte har tillräckligt med tid, kompetens eller kunskap för att utvärdera nödvändiga arbeten och material, är det alltid möjligt att beställa en inspektion av objektet från oss. Efter ett hembesök kommer du att få ett personligt priserbjudande på installationskostnad. Besöket kostar 1 000 kr.

Elbilsladdare installeras av en certifierad installatör som ser till att alla kablar och installationsarbeten utförs korrekt.

Laddaren placeras enligt överenskommelse med dig. Genom att bekräfta placeringen samtycker du till nödvändiga borrningar så att installatören kan leda kablarna från elpanelen till laddaren.


På dagen av installation måste du se till att det finns någon på plats som kan ge instruktioner till installatören om enhetens placering.


I STANDARDINSTALLATION INGÅR FÖLJANDE MATERIAL OCH ARBETE:

 • Upp till 10 m kabel från befintlig elpanel till laddare
 • Kabeldragning längs väggen. Kabeln fästas med buntband
 • Installation av nödvändig automatisk säkring och jordfelsbrytare i säkringsboxen
 • Laddaren monteras på väggen
 • Upp till 2 håltagningar, upp till 50 cm
 • Resa till installationsadress
 • Anslutning, setup och konfigurering av laddare
 • Korta instruktioner om hur använder du laddaren
 • Arbetstid på plats upp till 4 timmar
 • 2-års garanti på installationen


FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN STANDARDINSTALLATION:

 • Din elpanel finns på bottenvåningen och följer gällande lagstiftning
 • Ditt elsystems ström är tillräckligt stort för en elbilsladdare
 • Det finns plats i din befintliga elpanel för att installera nödvändiga säkringar
 • Materialförbrukningen överstiger inte ovanstående gränser
 • Ingen utgrävning krävs för att installera kablar
 • Installatören kan arbete pü ett säkert sätt och utan störningar
 • Ni har fått alla lov från fastighetsägare/skötare för att installera elbilsladdare


Installatören behåller rättigheten att fakturera en extra avgift när ovanstående villkor inte möts. Installatören kommer informera er om detta innan arbetet utförs.  Installatören kommer hantera extra avgiften direkt med er.  


I VILKET FALL ÄR DET HÖGST REKOMENDERADE ATT NI KONTAKTAR INNAN INSTALLATIONEN:

 • Ni är inte säkra om elsäkringarna passar i elskåpet
 • Ni är inte säkra om hur långt det är mellan elskåpet och elbilsladdaren
 • Det behövs utgrävning för installationen
 • Ni vill ha att alla kablar dras i väggar istället av på väggar
 • Ni vill att laddaren ska installeras på ett separat stolpe


Alla priser är inklusive moms.


Översikt
Standardinstallation av elbilsladdare

Standardinstallation av elbilsladdare


Med en laddstation hemma kan du alltid ladda din el- eller hybridbil säkert och effektivt. Genom att välja installationen från Zave kan du vara säker på att laddstationen är installerad korrekt, högkvalitativt och är klar för daglig användning.


I de flesta fall är en standardinstallation lämplig för dig, men det krävs att du ger oss så exakt information som möjligt om eventuell komplexitet av installationen så vi kan räkna ut kostnaden för materialet och arbetet. För att undvika eventuella överraskningar med extra kostnader rekommenderar vi alltid att du tar en bild av din befintliga elpanel så att våra experter kan bedöma om säkringarna som krävs för elbilsladdare passar eller om säkringarna ska installeras i en separat panel. Dessutom rekommenderar vi att du tar bilder av hela kabelväg och laddarens möjliga placering. Ju mer exakt information vi får desto mer exakt kan vi beräkna installationskostnad.


Om du känner att du inte har tillräckligt med tid, kompetens eller kunskap för att utvärdera nödvändiga arbeten och material, är det alltid möjligt att beställa en inspektion av objektet från oss. Efter ett hembesök kommer du att få ett personligt priserbjudande på installationskostnad. Besöket kostar 1 000 kr.

Elbilsladdare installeras av en certifierad installatör som ser till att alla kablar och installationsarbeten utförs korrekt.

Laddaren placeras enligt överenskommelse med dig. Genom att bekräfta placeringen samtycker du till nödvändiga borrningar så att installatören kan leda kablarna från elpanelen till laddaren.


På dagen av installation måste du se till att det finns någon på plats som kan ge instruktioner till installatören om enhetens placering.


I STANDARDINSTALLATION INGÅR FÖLJANDE MATERIAL OCH ARBETE:

 • Upp till 10 m kabel från befintlig elpanel till laddare
 • Kabeldragning längs väggen. Kabeln fästas med buntband
 • Installation av nödvändig automatisk säkring och jordfelsbrytare i säkringsboxen
 • Laddaren monteras på väggen
 • Upp till 2 håltagningar, upp till 50 cm
 • Resa till installationsadress
 • Anslutning, setup och konfigurering av laddare
 • Korta instruktioner om hur använder du laddaren
 • Arbetstid på plats upp till 4 timmar
 • 2-års garanti på installationen


FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN STANDARDINSTALLATION:

 • Din elpanel finns på bottenvåningen och följer gällande lagstiftning
 • Ditt elsystems ström är tillräckligt stort för en elbilsladdare
 • Det finns plats i din befintliga elpanel för att installera nödvändiga säkringar
 • Materialförbrukningen överstiger inte ovanstående gränser
 • Ingen utgrävning krävs för att installera kablar
 • Installatören kan arbete pü ett säkert sätt och utan störningar
 • Ni har fått alla lov från fastighetsägare/skötare för att installera elbilsladdare


Installatören behåller rättigheten att fakturera en extra avgift när ovanstående villkor inte möts. Installatören kommer informera er om detta innan arbetet utförs.  Installatören kommer hantera extra avgiften direkt med er.  


I VILKET FALL ÄR DET HÖGST REKOMENDERADE ATT NI KONTAKTAR INNAN INSTALLATIONEN:

 • Ni är inte säkra om elsäkringarna passar i elskåpet
 • Ni är inte säkra om hur långt det är mellan elskåpet och elbilsladdaren
 • Det behövs utgrävning för installationen
 • Ni vill ha att alla kablar dras i väggar istället av på väggar
 • Ni vill att laddaren ska installeras på ett separat stolpe


Alla priser är inklusive moms.