010-884 49 33

ROT-avdrag (gäller enbart konsumenter)

Vid beställning av tjänst vars arbetskostnad delvis betalas genom utnyttjande av ROT-avdrag ansvarar du för att förutsättningarna för att Skatteverket ska bevilja ROT-avdraget är uppfyllda. För det fall Skatteverket efter vår begäran inte medger utbetalning – helt eller delvis eller av annan orsak – har vi rätt att omgående fakturera dig återstående del av arbetskostnaden. Du är således betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas inom tio (10) dagar från fakturering. Mer information om ROT-avdrag finner du nedan.


Så fungerar ROT-avdraget


Rotavdraget är ett skatteavdrag som kan användas vid t.ex. reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. När du köper en installation av Zave har du rätt att göra ROT-avdrag motsvarande 30 % av arbetskostnaden.


För att beviljas ROT-avdrag krävs dock att ett par kriterier är uppfyllda.


Kan jag få ROT-avdrag?


Gränsen för de belopp du kan göra rot- och rutavdrag för ligger idag på 50 000 kr/år, alltså 50 000 kronor i skatteavdrag.


Skatteverket ställer följande krav på dig som ska göra ROT-avdrag:


  • Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige.
  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du måste stå som ägare till den fastigheten där projektet utförs senast vid betalningsdatum.
  • Din fastighet måste vara minst 5 år gammal.
  • Du måste själv ha beställt och betalat för tjänsten.
  • Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt.
  • Företaget som utför arbetet måste ha F-skattsedel.

ROT-avdraget får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott- och fritidsbostadssägare, samt bostadsrättsinnehavare. Du har inte rätt att göra avdrag för arbete utfört i hyresrätt. För bostadsrätter kan du enbart beviljas rotavdrag för arbete som utförs inomhus.


ROT-avdrag gemensamt


Om du äger din bostad gemensamt med någon annan person, kan ni ansöka om gemensamt ROT-avdrag. Då kan ni beviljas skatteavdrag för arbetskostnader som totalt uppgår till 100 000 svenska kronor (d.v.s. 50 000 x 2).


Hur går det till?


Rotavdraget sköts enligt fakturamodellen. Det betyder förenklat att Zave ansöker om avdraget åt dig och drar av beloppet på fakturan i förväg, alltså redan när fakturan ställs ut. Du behöver alltså inte skicka in någon ansökan själv.


Det är dock väldigt viktigt att du anger rätta uppgifter i samband med din betalning. Vi behöver bland annat korrekt fastighetsbeteckning och ditt personnummer för att kunna ansöka om beloppet. Den som söker ROT-avdraget måste vara registrerad ägare av fastigheten. Om du inte har dina uppgifter tillgängliga vid tillfället för beställning går det bra att komplettera med dessa uppgifter i efterhand. Ansökan om avdraget sker först efter utförd installation eller när beloppet finns på Zaves bankkonto.


Skulle din ansökan avslås av Skatteverket försöker vi reda ut vad som gått fel. Är det så att du redan utnyttjat maxbeloppet eller ej har rätt att göra avdrag faktureras du det innestående beloppet i efterhand. Söker du ROT för bostadsrätt eller köper med delbetalning som betalningsalternativ kan avdraget variera efter beslut från SKV.  Zave AB har oavsett orsak till avslag av ansökan för ROT rätt att återkräva motsvarande belopp av köpare.

Läs mer
ROT-avdrag (gäller enbart konsumenter)