010-884 49 33

Installation luft-luft

Vi kan hjälpa dig att installera din pump efter köp. Snabbt, smidigt och enkelt! Läs mer om vårt utbud.

Installationstjänster för Luft-luftvärmepump

Denna information riktar sig till kunder som önskar installera luft-luftvärmepumpar och luftkonditionering i villor och radhus.

För företagsinstallationer, vänligen kontakta oss på 010-884 49 33.


Ångerrätt och Villkor

Innan du ångrar ditt köp, vänligen se över våra betalnings- och leveransvillkor.


Kvalitetsgaranti

Vi säkerställer att alla installationer utförs av certifierade kyltekniker. Alla installationer omfattas av produktens garantitid, upp till fem år.


Vad ingår i våra olika installationspaket?


Planering och Genomförande

Vår installatör anländer enligt överenskommen tid för att diskutera och avgöra den optimala platsen för värmepumpen tillsammans med kunden. Efter avslutad installation får kunden genomgå och signera en installationsrapport.


Standardinstallation omfattar

 • Montering av innedel (max 2,5 meter från golvet)
 • 4 meter rördragning, vit plastkanal, och signalkabel
 • Montering av utedel (max 1,5 meter från marken)
 • Installation av väggkonsol och vibrationsdämpare
 • 4 meter dräneringsslang, vakuumsugning och igångkörning
 • Funktionsgenomgång och anslutning via stickkontakt eller befintlig elanslutning
 • Nedmontering av befintlig pump vid behov


Totalinstallation omfattar (Fast pris) 

 • Av emballering och uppackning av värmepumpen
 • Genomgång av installation
 • Installation av värmepumpen med upp till 7 meters rördragning
 • Utomhusdelen monteras på väggfäste med vibrationsdämpare
 • En håltagning och tätning i lättvägg, tegel (inte mexitegel), trä eller leca upp till 28 cm
 • Utdragning av kondensvattenslang
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund i samband med installation
 • Provkörning med tryckmätning och vid behov fyller vi på med köldmedium upp till 7 m
 • Grovstädning
 • Arbetstid är inkluderat i priset
 • Eldragning - ansluts till närmaste gruppsäkring. (Utanpåliggande kabel används vid installationen max 10 meter)
   *Utbygge av elcentral ingår ej.
 • Se teknisk info för din pump gällande uttag
 • Nedmontering av den gamla pumpen ingår i priset om den nya installeras på samma ställe och om den gamla fungerar i kyl läge


Material som används

 • Väggfäste för utomhusdel
 • 4 gummidämpare
 • Isolerade kylrör 7 m
 • Intern styrkabel 7 m
 • PVC-kanaler 7 m
 • Vita kabelkanaler för ovanstående rörlängd


Obs! Tillbehörsmontering ingår ej, med undantag för markstativ köpta av oss.


Avbeställningspolicy

Avbeställning av installation måste ske senast 24 h innan bokad tid. Avbokningar gjorda mindre än 24 timmar innan besöket debiteras som en bomkörning.


Viktiga Förberedelser

Värmepumpen måste vara på plats innan installatörens ankomst. Om värmepumpen inte har levererats 2 dagar innan installationen måste kund kontakta installatören för att undvika bomkörning.

Installationsplatsen ska vara förberedd och fri från hinder.

Utomhusdelen installeras på ett höjdintervall från 40 cm till 150 cm ovan mark.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer vi en smidig och effektiv installationsprocess för din nya luft-luftvärmepump eller luftkonditionering.

Läs mer om luftvärmepumpar här.

Läs mer
Installation luft-luft