010-884 49 33

Köpevillkor

Att handla från Zave är enkelt, tryggt och smidigt. Nedan hittar du information om våra köpevillkor som gäller när du handlar i vår webbshop. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.
ROT-avdrag (gäller enbart konsumenter)

ROT-avdrag


Följande gäller i de fall Kunden avser utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt kapitel 67 i inkomstlagen avseende det aktuella uppdraget. Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetet är av den arten att det helt eller delvis är arbeten avseende reparation*, underhåll*, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. faktura-modellen gäller fr.o.m. 1 Juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med det belopp som motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock max 50.000:-.


Följande villkor måste uppfyllas


  • Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
  • Kunden ska - om entreprenören så begär - överlämna särskilt meddelande från Skatteverket om den totala skattereduktion som beställaren redan utnyttjat under året och har kvar att utnyttja.
  • Kunden ska vid beställning ange det/de personnummer på vilka ROT-avdrag ska utnyttjas. Kunden ska ange den fastighetsbeteckning alt. Bostadsrätssförenings organisationsnummer och lägenhetsnummer där arbetet med ROT-avdrag ska utföras. Uppgifterna lämnas i kassans meddelandefält innan utcheckning.
  • Kunden försäkrar att han helt eller delvis är ägare/ innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.
  • Nordiska kyl & värme experten ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden.
  • För det fall Skatteverket efter begäran inte medger - helt eller delvis - utbetalning äger Nordiska kyl & värme experten rätt att omgående kräva/fakturera Kunden återstående del av arbetskostnaden. Kunden är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska till Nordiska kyl & värme experten inom 10 dagar från krav/fakturering.


Dröjsmålsränta utgår från och med den dag Nordiska kyl & värme experten begärde utbetalning från Skatteverket. För dig som bor i bostadsrätt godkänns normalt 50% av ROT-avdraget eftersom kunden endast äger insidan av fastigheten.