010-884 49 33

FAQ Energimärkning

Nedan hittar du våra FAQs för de olika värmelösningar som vi erbjuder.

Vad är SCOP-värde och SEER-värde för någonting? Vad betyder de olika klassificeringarna D, C, B och A?


Alla värmepumpar som säljs inom EU måste sedan 2015 vara energimärkta, dels för att både göra det enkelt för dig som kund att göra ett energieffektivt val men också för miljöns skull.


Produkter klassas från G till A+++ (rött till grönt), och vilket betyg uppvärmningssystemet får beror på dess SCOP-värde (Seasonal Coefficient of Performance), årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad på svenska, där man räknar ut pumpens prestanda och hur effektivt det är i genomsnitt under en säsong. Om SCOP ligger på 1, så producerar uppvärmningssystemet lika mycket värme som det tillförs energi.


Värmepumpar ligger i topp när det gäller energieffektivitet då de producerar mer värme än energin (elen) de kräver, och därför ligger SCOP över 1. De mest effektiva pumpar producerar nästan 5 gånger så många kWh värme som den energi (el) som förbrukas.


SCOP-värde för uppvärmning och SEER-värme för luftkonditionering är vad varje energiklass baseras på.


SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) är pumpens genomsnittliga energieffektivitet vid luftkonditionering mätt över en säsong.


Här kan du se vilket värde som respektive energiklass utgår från:


EnergiklassSEERSCOP
A+++över 8,5över 5,1
A++6,1-8,54,6-5,1
A+5,6-6,14,0-4,6
A5,1-5,63,4-4,0
B4,6-5,13,1-3,4
C4,1-5,12,8-3,1
D3,6-4,12,5-2,8
E3,1-3,62,2-2,5
F2,6-3,11,9-2,2
Gunder 2,6under 1,9Hur stort huset är och hur många personer det är i hushållet är exempel på faktorer som påverkar hur hög effekt din värmepump behöver. Det är alltid bäst att ta hjälp av en certifierad specialist när du väljer effektstorlek.


För att underlätta för kunden så har vissa moderna värmepumpar idag dessutom en styrfunktion som utnyttjar de perioder på dygnet när elpriset är som lägst.


Läs mer om våra luftvärmepumpar.

Läs mer
FAQ Energimärkning