010-884 49 33

FAQ Luft/luft

Nedan hittar du våra FAQs för de olika värmelösningar som vi erbjuder.

På den här sidan hittar du vanliga frågor om luft-luftvärmepumpar, vill ni se våra luftvärmepumpar gör ni det här.


Hittar du inte svaret på din fråga, klicka då här för att fråga en expert.


Hur fungerar en luft-luftvärmepump?


  • Ett kallt, flytande köldmedium med lågt tryck ”tar upp” värme i värmepumpens utomhusdel där köldmediet förångas.
  • I utedelen finns en kompressor som ökar trycket och därmed gasens temperatur.
  • Den varma gasen leds in till värmepumpens inomhusdel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt.
  • Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till utedelen där trycket snabbt minskas i en strypventil/förträngning. Temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Värmepumpens uppgift handlar kort och gott om att förflytta värmeenergi.


Hur stor yta kan en värmepump värma upp?


Storleken på ytan beror på flera faktorer:

  • Hur bra huset är isolerad.
  • Planlösningen
  • Andra värmekällor
  • Utomhustemperatur


På varje produkt har vi uppgivit den maximala ytan som värmepumpen kan värma upp vid ett bra isolerad hus. Utomhustemperaturen påverkar också ytan, eftersom värmepumpens värmeeffekt sjunker när det blir kallare, och samtidigt ökar värmebehovet för huset.

Standard värme är om värmepumpen används som den primära värmekällan.

Extra uppvärmning är om man har en annan värmekälla, t.ex. golvvärme eller kamin som man också använder.


Värmen sprider sig något uppöver, men man kan inte förvänta att den värmer upp lika effektivt på andra våningen.


Kan jag producera kyla med min luft-luftvärmepump?


Ja. Luftkonditionering finns som funktion i nästan alla dagens luft-luftvärmepumpar på marknaden.


Fungerar luft-luftvärmepumpen även när det är minusgrader?


Ja. Alla våra värmepumpar fungerar för Sveriges stundtals låga temperaturer och många modeller ger en oförändrad värmeeffekt ända ned till -15°C, samt att de fortfarande ger värme ner till -25°C.

Värmepumpar som fungerar ner till -15°C är avsedd för kylning, men kan fungera för uppvärmning vår, sommar och höst. (Detta hittar man under Teknisk information (Max kyla för värme))


Om temperaturen understiger -25°C rekommenderar vi dock att luft-luftvärmepumpen stängs av för att inte arbeta på ett för högt varvtal för länge. Vissa nya modeller klarar ned till -35°C.


Är luft-luftvärmepump ett bra alternativ ur ekonomisk synpunkt?


Det beror på hur stor del av husets uppvärmning som luft-luftvärmepumpen ska stå för. Våra bästa värmepumpar kan dock sänka dina uppvärmningskostnader med 65 procent.


Vad ingår i en standardinstallation?


Se vår sida om installation av luft-luftvärmepump.


Låter luft-luftvärmepumpar mycket?


Tack vare moderna och utvecklade kompressorer i dagens värmepumpar gör frånvaron av vibrationer att ljudnivån håller en låg nivå. Inomhusdelen har normalt en decibelnivå från 17 dB(A) och utedelen ca 45-48 dB(A).


Vad betyder inverter för något?


En luftvärmepump med inverterteknik innebär att kompressorn i värmepumpen steglöst anpassar sitt varvtal efter husets aktuella värmebehov. Det betyder att den aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt och att temperaturen blir jämnare.


Blir inomhusluften bättre med en luft-luftvärmepump?


Ja. Tack vare avancerade filtersystem fångas såväl damm som allergener, virus och bakterier. Många allergiker upplever mindre besvär när de installerat en luft-luftvärmepump.


Var ska värmepumpens delar placeras?


Inomhusdelen ska placeras högt upp på en vägg, minst 5 centimeter från taket och centralt i huset. Gärna i ett stort rum utan hinder för luftströmmen.


Utomhusdelen ska inte placeras närmre än 40 cm från marken eftersom det kan rinna ut mycket kondens, som under vintern kan frysa till is. Det får inte finnas några hinder för luftströmmen heller.


Vad är COP-värde?


COP-värdet, eller verkningsgraden, illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under vissa väderförhållanden; vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre COP-värde, desto bättre verkningsgrad.


Behöver jag underhålla värmepumpen?


Eftersom damm och partiklar samlas upp i värmepumpens filter bör och kan du själv rengöra filtren med jämna mellanrum. Att ta ut filtren och dammsuga 1-2 gånger i månaden är rekommenderat.


Däremot finns det partiklar som fastnat i värmepumpen som du inte kommer åt. Det kan innebära bakterietillväxt och försämrat luftflöde. En luftvärmepump tappar generellt 20-30% av sin effekt efter 18 månader, varför vi rekommenderar en första service 18 månader efter installation.


Hur felsöker jag min luft-luftvärmepump?


För att felsöka din luft-luftvärmepump, titta i användarmanualen som kom med värmepumpen. 

Om du inte hittar denna, skicka modellkoden (är på höger sida av innerdelen) till oss, och vi kan skicka dig en PDF version av manualen.


Får jag installationsmaterial ifall jag köper en värmepump utan installation?


Vid köp av endast luftvärmepump får du ej installationsmaterial, installationsmaterialet ingår vid köp av installationen.


Läs mer om luftvärmepumpar.

Läs mer
FAQ Luft/luft