Zave
010-884 49 33

Installation frånluft

Informationen på denna sida gäller utbytesinstallation av frånluftsvärmepump för kunder i Sverige.


Kunden beställer installationen genom varmepumpshopen.se eller via telefon.


Tillsammans med kunden går ansvarig från Zave igenom förutsättningarna för installationen.


Kunden behöver alltid kontakta Zave för att ta reda på om en installation på kundens ort är möjlig.


Vid ånger av köp, läs våra köp- och leveransvillkor.


Det är dvå års garanti på installationerna.


Det här ingår vid en standardinstallation (endast utbyte)


 • Framkörning till kund
 • Avemballering och uppackning av frånluftsvärmepumpen
 • Genomgång av installation
 • Installation av vattenrör och kopplingar mot befintliga stammar
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund (i samband med installation)
 • Grovstädning

Material som ingår vid installation


 • Inkoppling mot befintligt system med samma placering av ny pump som föregående pump hade.
 • Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.


Tillval till standardinstallation (för extra kostnad)


 • Inbärning av värmepump (max sex st trappsteg)
 • Utbärning av värmepump (max sex st trappsteg)
 • Bortforsling


In- och utbärning kan väljas till och genomförs så att minsta möjliga påverkan uppstår på och i fastigheten. Vi täcker t.ex. golvet med plast eller papper för att undvika nedsmutsning (görs ej i ”grovrum”). Kunden bör dock lägga ut skyddsskivor för att minimera risken för repor och jack i golven.


Viktigt ­­– läs igenom nedan förutsättningar


 • Värmepumpen ska finnas på adressen och på plats den ska installeras när installatören anländer.
 • Ytan där värmepumpen ska stå skall vara färdig att installera på och rivning samt demontering gjord innan installationen påbörjas. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.
 • Inkoppling av befintlig el från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen samt uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej. Beställning av el-installation är kundens ansvar och arbetet måste vara färdigt innan värmepumpen skall installeras.
 • Avbeställning av installation måste ske senast 24 h innan bokad tid.


Se längst ner på sidan för tilläggskostnader som inte täcks av installationen.


Pris

Standard utbytesinstallation kostar 20 000 kr före ROT och 14 000 kr efter ROT. 


Exempel på tilläggskostnader


 • Bomkörning ca 2500 kr
 • Extra rördragning: ca 805 kr/m
 • Utbyggnad av elskåp: ca 1 695 kr
 • Alla elarbeten kopplade till installationen
 • 10 m eldragning: ca 1695 kr
 • Expansionskärl med säkerhetsventil ca 1990 kr
 • Parkeringsavgift till självkostnadspris (centrala Stockholm)
 • Vid installation på plats utan farbar väg eller annan otillgänglig plats
 • Kanalrengöring


Eventuella extratjänster och tilläggskostnader faktureras kunden direkt av installatören efter avslutad installation och då gäller installatörens prislista.


Avbeställning av installation måste ske senast 24 h innan bokad tid, gäller för samtliga förbokade installationer.Villkor

VVS


 • I installationen ingår VVS-material och den arbetstid som behövs för att installera mot de befintliga uttagen vi ska ansluta mot.
 • VVS-rör dras för bästa flöde. Om önskan om placering finns ska det finnas med i offerten. I standardinstallationen ingår 1 meter rör till varje del vilket betyder att totalt 4 meter rör ingår. Om det krävs längre rördragningar debiteras kund både material samt ev. arbetskostnad.
 • Vid större värmepumpar eller om installatören tycker att man behöver placera pumpen på rågummipuckar för att undvika ljud, ingår det i priset. Vi ansluter alltid stigare och retur med ”flex” maskinslangar för att minimera risken för ljudöverföringar till radiatorkretsen.
 • Vi sätter alltid avstängningsventiler på stigare och retur till värmekretsen. Om eventuella golvvärmekretsar ej har automatavluftningar tillkommer avluftning av dessa per löpande räkning.
 • Smutsfilter monteras på båda kretsarna – kalla och varma – om tillverkaren rekommenderar detta.
 • Nya fräscha säkerhetsventiler monteras alltid med 1,5 bar på radiatorkretsen samt 9 bar på inkommande kommunal vattenledning.

Elarbeten


 • Allt el-material som används är CE godkänt.
 • El-arbetena utförs av godkända elektriker med behörighet.
 • El-kablar dras på vägg/tak.
 • El-anslutning av värmeanläggningen mot befintlig arbetsbrytare i pannrummet.
 • Om det ej finns godkänd säkerhetsbrytare i pannrummet tillkommer det.
 • I standardinstallationen ingår ej inkoppling i el.


Läs mer om frånluftsvärmepumpar här.

Läs mer
Installation frånluft